sporeni-pojisteni.cz

kompletní finanční služby

Životní pojištění
Životní pojištění
Životní pojištění
Životní pojištění Životní pojištění Životní pojištění
© made by
Svist 21 s.r.o.
design by
Luboš Maxa
Životní pojištění

Životní pojištění

Nejlepší pojistka SPONZOR/BANK

 • Základem je rizikové životní pojištění s 10 % spořením. Vstupní věk pojištěného: 15 -56 let
 • Volitelné připojištění úrazové a vážných onemocnění (zahrnuje celkem 20 nemocí)
 • Všechny děti ve věku 2-17 let jsou automaticky bezplatně pojištěny na 30 % pojistné částky rodiče (max. 150 tis. Kč), u pojištění na smrt do 15 tis. Kč.
 • Jsou možné jakékoliv mimořádné vklady, poplatek je 1 % z vkladu. Specifický symbol u mimořádných vkladů je 333.
 • Ze spořicího účtu je smluvně garantovaný úrok 2,4 %. Ale to neznamená, že klient dostane připsaný úrok pouze v této výši. Výše úroku se určuje dle hospodarení WŽP, v loňském roce se připisoval úrok ve výši celých 5 %!

2 varianty:

 1. Sponzor – základní pojištění se dá odepisovat do daní, proto zatím nejsou možné výběry během doby pojištění.
 2. Bank – jsou možné výběry počínaje 3. rokem od začátku pojištění. Může se vybrat cca 98 % spořící složky (tj. 10 % ze základu + mimořádné vklady). Výplata cca do 10 dní. Zatím nelze odepsat do daní.

Obě varianty se dají během doby pojištění měnit.

Další výhodou je možnost půjčky do výše zůstatku na spořícím účtu. Úrok z půjčky bude vždy o 2 % vyšší než úrok spořící.

Přerušení placení pojistky - je možné na 1 rok a i opakovaně. Mezi jednotlivými cykly přerušení musí uplynout min. 12 měsíců. První přerušení je možné po 2 letech. Pojistná ochrana v době přerušení trvá pouze v případě, že je dostatek peněz na spořícím účtu, tj. minimálně splátka základního pojištění x počet měsíců přerušení.

Neplatí se žádný poplatek za vedení účtu!

Životní a úrazové pojištění, investice

Životní pojištění

Od 1.1.2001 lze spořící životní pojištění odepsat ze základu daně z příjmu do výše až 12 000 Kč ročně u zaměstnance i podnikatele ( sleva na dani činí od 1 800 do 3 840 Kč dle výše sazby daně ), a do výše až 8 000 Kč ročně pro zaměstnavatele (tato částka se dá zahrnout do nákladů podniku tj. zaměstnavatel neplatí z příspěvku zaměstnanci daň z příjmů, sociální a zdravotní pojištění)

Životní pojišťovna Wüstenrot může firmám vyplácet inkasní provizi až do výše 8 % z ročního pojistného po celou dobu pojištění!

Pojištění, které splňuje podmínky zákona o dani z příjmu pro odpis daní:

Důchodová pojistka SPONSOR/BANK

V roce 2004 připisovala VŽP na toto pojištění úrok 4 % p.a.!

2 varianty:

 1. Sponzor – pojistné se dá odepisovat do daní.
 2. Bank – počínaje 3.rokem od začátku pojištění jsou možné výběry.

Základní parametry pro Důchodovou pojistku SPONSOR:

 • vstupní věk klienta musí být v rozmezí 15 až 75 let,
 • zdravotní stav pojištěného se nezjišťuje,
 • pojistná doba je sjednávána do 61 let věku. To platí pro klienty se vstupním věkem 15 až 56 let. Pro klienty se vstupním věkem 56 až 75 let se sjednává pojistná doba na 5 let.
 • v případě potřeby lze přerušit placení pojistného až na 1 rok,
 • možné mimořádné vklady od 1 000 Kč ( Sp.symbol 333 ),
 • možnost půjčky do výše odbytného,
 • při předčasném ukončení poplatek ve výši 5násobku měsíčního vkladu
 • poplatek za vedení účtu 30 Kč měsíčně

Kdy vzniká nárok na plnění?

 1. klient se dožije sjednaného konce pojištění, nebo
 2. klientovi bude přiznán starobní důchod podle zákona o důchodovém pojištění, nebo
 3. klient se stane plně invalidním podle zákona o důchodovém pojištění, nebo
 4. v případě smrti klienta je vyplacen zůstatek účtu oprávněným osobám.

Výplatu naspořených finančních prostředků si klient určuje při vzniku nároku buď:

 1. formou doživotní penze, nebo
 2. formou dočasné penze - vyplácení penze po dohodnutou dobu (např. 5 let), nebo
 3. formou jednorázové výplaty - lze vyplatit i dílčí jednorázové plnění.

Další možnosti:

 • Spořící pojištění s vysokým výnosem - cílem tohoto pojištění je vytvořit do budoucnosti dostatečnou finanční rezervu, kterou můžete využít libovolným způsobem a dále zabezpečit své okolí pro případ Vašeho nenadálého úmrtí. Výnosy z pojištění mohou být vyplaceny jednorázově, nebo formou renty, dle přání klienta
 • Investiční programy s maximálními výnosy při minimálním riziku, pojistnou částku si určíte sami s ohledem na výši kapitálu, který chcete pro sebe nebo svoji rodinu připravit
 • Umožníme Vám investovat s profesionální asistencí světového lídra v oblasti finančních služeb a jeho prostřednictvím urychlit dosažení Vašich finančních cílů. Potřebné záruky Vám dává dlouholeté know-how profesionálních investorů

Další druhy pojištění:

 • Kombinace pojištění se stavebním spořením Gratis - výhodné uložení peněz, spojené s rizikovým životním a úrazovým pojištěním, které klient dostává jako bonus od pojišťovny
 • Kombinace kapitálového pojištění s hypotečním úvěrem, kdy je pojištěna celá splátka hypotečního úvěru ( včetně úroků ). V případě nemoci delší než 6 měsíců začne WŽP platit celou splátku úvěru.
 • Rizikové pojištění pro případ smrti - zajistí Vaše blízké pro případ Vaší nenadálé smrti
 • Úvěrové pojištění - klient platí pojistné kratší dobu, než je doba pojištění. Toto pojištění se používá na zajištění úvěrů, je velice levné
 • Úrazové pojištění s vysokým krytím trvalých následků úrazu. Rozsah pojištění si můžete si vybrat, dle svého uvážení
 • Pojištění pro případ vážných onemocnění - jedná se unikátní pojistný produkt, který Vám zabezpečí potřebné finanční prostředky právě v době, kdy Vaše obvyklé příjmy podstatně klesnou

Státní podpora příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění z pohledu zaměstnavatele

  do 8 000 ročně nad 8 000 ročně
zvýšení měsíční mzdy 200 300 500 666 1 000 1 200 1 500
soc.a zdrav.pojištění 35% 70 105 175 233 350 420 525
zvýšení mzdových nákladů 270 405 675 899 1 350 1 620 2 025
 
příspěvek zaměstnavatele do pojištění 200 300 500 666 1 000 1 200 1 500
soc.a zdrav.pojištění 0 0 0 0 0 0 0
daň z příjmů práv. osob 31% 0 0 0 0 103 165 258
výdaje zaměstnavatele celkem 200 300 500 666 1 103 1 365 1 758
 
státní podpora měsíčně 70 105 175 233 247 255 267
 
počet zaměstnanců 100 100 100 100 100 100 100 100
státní podpora ročně 84 000 126 000 210 000 279 720 296 400 306 000 320 400
 
inkasní provize na skupinové pojištění 8% 6 720 10 080 16 800 22 378 23 712 24 480 25 632
celkem úspora 90 720 136 080 226 800 302 098 320 112 330 480 346 032

poznámky:
inkasní provize se vyplácí po celou dobu pojištění
zaměstnavatel z příspěvku na soukromé životní pojištění neplatí pojistné na sociální a zdravotní pojištění
příspěvek zaměstnavatele na soukromé životní pojištění do 8 000 Kč ročně je daňově uznatelný náklad

stavební spoření | úvěry ze stavebního spoření | hypotéky | životní pojištění | pojištění majetku | penzijní připojištění | geodetické práce