sporeni-pojisteni.cz

kompletní finanční služby

Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi
Otázky a odpovědi Otázky a odpovědi Otázky a odpovědi
© made by
Svist 21 s.r.o.
design by
Luboš Maxa
 

Otázky a odpovědi

1. Musí být po ukončení stavebního spoření peníze použity na specifický účel?
  Po pěti letech lze uspořené peníze, úroky i státní podporu použít libovolným způsobem.
 
2. Pokud vypovím smlouvu předčasně, vyplatí mi spořitelna veškeré úspory a zisk, tj. úroky a státní podporu?
  Když se zruší stavební spoření před uplynutím pětileté lhůty, stavební spořitelna musí vrátit MF zálohy na státní podporu za celou dobu spoření, klient dostane pouze své úspory + úroky.
 
3. Kdo může být zákonným zástupcem dítěte, které chce uzavřít smlouvu o stavebním spoření?
  Za děti může být jako zákonný zástupce uveden pouze rodič (tj. do 18 let).

1. Potřebuji úvěr co nejdříve. Kdy o něj mohu požádat?
  Spořitelna Wüstenrot poskytuje překlenovací úvěry ihned po uzavření smlouvy stavebního spoření, není tam žádná čekací doba.
 
2. Na co lze úvěr ze stavebního spoření použít?
  Úvěry musí být prokazatelně použity na stavební účely - přestavba koupelny, opravy bytů nebo domů, koupě bytu nebo domu, převod členských práv k družstevnímu bytu, koupě stavebního pozemku, atd.
 
3. Již mám hypoteční úvěr jištěný nemovistostí. Mohu stejnou nemovitost použít jako záruku za úvěr ze stavebního spoření?
  Lze zkombinovat hypoteční úvěr a úvěr ze stavebního spoření, je možné oba zajistit zástavou jedné nemovitosti - za předpokladu, že hodnota nemovitosti bude dostatečná.
 
4. Lze úroky z úvěru odečíst od daňového základu?
  Úroky z úvěru ze stavebního spoření i hypotečního úvěru snižují základ daně z příjmu.

1. Za jak dlouho dostanu vyplaceny peníze po nahlášení pojistné události pojišťovně?
  Plnění v případě pojistné události je vyplaceno velmi rychle.
 
2. Jakým způsobem mám pojistnou událost pojišťovně nahlásit?
  Hlášení pojistné události lze provést i telefonicky, osobně na kterékoliv pobočce Kooperativy.
 
3. Poskytuje pojišťovna nějaký bonus?
  Při bezeškodním průběhu pojištění získáváte automaticky slevu.

1. Kdo je v případě životního pojištění oprávněnou osobou?
  Oprávněná osoba - je to příjemce plnění z pojištění v případě Vaší smrti - může to být kdokoliv z Vašich blízkých a lze jí během pojištění změnit.
 
2. Vyplácí pojišťovna plnění jednorázově nebo po částech?
  Jakékoliv plnění od pojišťovny lze vyplatit buď jednorázově, nebo formou renty - rent je několik druhů a klient se rozhoduje až v době vyplacení peněz.
 
3. Je životní pojistka součástí pozůstalosti?
  V případě, že je v pojistce zapsaná oprávněná osoba, nespadá plnění z pojištění do pozůstalosti a vyplatí se této osobě velice rychle.
 
4. Lze změnit po uzavření smlouvy výši pojistné částky?
  Výši pojistné částky a frekvenci placení pojistného je možné během pojištění měnit, je také možné poskytnout půjčku z pojištění v případě krátkodobého nedostatku peněz.

1. Kdo může být účastníkem penzijního připojištění?
  Občan s trvalým pobytem v ČR, od 18 let věku.
 
2. Jak dlouho musí trvat penzijní připojištění?
  Do 60 let, nebo do odchodu do starobního důchodu, nejméně 5 let.
 
3. Co je výsluhová penze?
  Možnost klienta vybrat si 50 % úspor po 15 let spoření.
 
4. Co je invalidní penze?
  Možnost klienta požádat o invalidní rentu v případě trvalé invalidity.
 
5. Jakou formou je možné vybrat peníze po skončení doby pojištění?
  Buď jednorázově, nebo formou renty (těch je několik dle přání klienta).

   
   

stavební spoření | úvěry ze stavebního spoření | hypotéky | životní pojištění | pojištění majetku | penzijní připojištění | geodetické práce